Χριστούγεννα Β τάξεων

Οι Χριστουγεννάτικες κάρτες του Β1!
Οι Χριστουγεννάτικες κάρτες του Β2!